Category: Lesson Quotes

Linyahan ng Mapanakit 2020

Nakatagpo ka na ba sa buhay mo ng mga taong, pina-asa ka lang, niloko, binola at higit sa lahat walang isang salita. Nakakapagtaka kung bakit may mga taong ganito, siguro iniisip mo din na, ‘Bakit nila nagagawang paasahin ka, lokohin, bolahin?’. Masakit isipin na sumugal ka para sa mga taong ito, nagpaka-totoo ka. Pero sa […]

Read More

How to Dress Appropriately For Men

How to Dress Appropriately For Men Like women, men also get struggle in choosing what clothes to be wear. Dressing your best boosts your career, gets you dates, and simply makes you feel good about yourself. Clothes don’t make the man. But they do help. Dressing better boosts your confidence and makes you look and […]

Read More

TOP 10 ALBERT EINSTEIN QUOTES

“TOP 10 ALBERT EINSTEIN QUOTES” “Look deep into nature, and then you will understand everything better.” “Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” “Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift.” “The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.” “Try not to become a […]

Read More