Mr. Bolero

blog

Mr. Bolero

minahal kita hindi dahil sa itsura or kung anoman ang mayroon ka minahal kita dahil napapasaya mo ako na hindi kayang tumbasan ng kahit na anomang materyal na bagay dito sa daigdig minahal kita hindi lang dahil maganda ka mayaman ka oh ? malino ka. minahal kita dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. salamat sa pag-ibig mong wagas Mahal kita manhid kalang.

(Visited 194 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Message *
Name*
Email *