Tag: true love

Linya ng Tunay na Bolerong Mapagmahal

Linya ng Tunay na Bolerong Mapagmahal Kung isa ka sa mga in love sa mga oras na ito, malamang sa malamang ay nag-iisip ka rin kung papaanong hindi mawawala sa’yo ang tao mong minamahal. Mapababae o lalaki ka man, masarap na malaman kung gaano ka kamahal ng isang tao. Narito ang ilan sa mga salitang […]

Read More

Top 5 Tips For Finding True Love

You don’t find love, love comes to you. It’s all about timing. Read our Top 5 Tips For Finding True love below. Enjoy. Don’t forget to share! 1. Love yourself first. Love yourself first, and everything else falls into line. If you are not loving yourself first, then it is likely that things are not […]

Read More