Best Tagalog Quotations

Latest Post

Kung isang araw magising ka at maisip mong nag-iisa ka’t walang kasama, matulog ka ulit. Baka naiwan lang ako sa panaginip mo dahil hangga’t nandito ako hindi ka mag-iisa. Pangako ‘yan!

more Best Tagalog Quotations:

Miss, umiibig ka na ba? Kasi ako oo, ngayong nakita na kita.

thank you for reading Best Tagalog Quotations

Leave a Reply

Follow Us on Facebook