“Hanggang s apag tanda natin”

Latest Post

Kung tayo ay matanda na sana di tayo mag bago kaylan man nasaan man ito ang panfarap ko

makuha mo pa kaya akoy halkan at yakapin.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook

Scroll to Top