“Hindi na lilingon pa sa ibang babae”

Latest Post

Sa tuwing nakikita at nasisilayan kita kumikinang nag angkin mong ganda

wala kang katulad at ikaw ay naiiba hindi na ako hahanap ng iba pag ikaw ay naksama

at kung ikaw ay magiging akin hindi na ako lilingon pa sa iba.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook

Scroll to Top