“Sayo lang ang tingin”

Latest Post

Sayo lang ang tingin, di pinapansin ingay sa tabi magulong kapaligiran

sayo lang ang tingin.

Follow Us on Facebook