Tag: 2015 tagalog love quotes

Tagalog Love, Love, Love Quotes

Read our collection of Tagalog Love, Love, Love Quotes. Get inspired by our quotes, whether you’re attached or still looking for that special someone. Love and be loved! Spread and share! 1. Ang relasyong walang tiwala ay parang sasakyang walang gas, maaari kang manatili kahit gaano katagal pero hindi ka makakaalis. Learning to trust is […]

Read More

Tagalog Love Quotes

We’ve compiled this list of what we felt to be the best tagalog love quotes for you to share with your special someone, family and friends. 1. Balang araw , sa tamang panahon.. May isang taong magsasabi sayo kung bakit ka para sa kanya at hindi para sa iba. In the end, it’s still best […]

Read More