Tag: Manhid Quotes

Manhid Quotes

Have you ever feel emotionally numb – like you don’t have any feeling because they’re all gone? Being numb is keeping you stuck in the past. You did not make those feelings go away by pushing them down. The betrayal, fear, anger, and hurt are all still there. And now they are demanding to be […]

Read More

Love Quotes Tagalog For you

Tagalog Love Quotes Dapat talaga isipin mo ng ilang beses kung tama ba magiging desisyon mo. Laro tayo, manhid-manhidan. Kunwari wala tayong nararamdaman. Kunwari hindi tayo nasasaktan. Kunwari hindi tayo nahuhulog sa isa’t isa. Pahalagahan mo ang mga taong nasa paligid mo, dahil hindi mo malalaman kung hangang kailan lang sila mananatili sa tabi mo. […]

Read More