Alon

Latest Post

Alam kung hindi mawawala ang mga alon sa ating buhay pero palagi akong umaasa sabay tayong aahon.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook