“Ang ganda mo wala kang katulad”

Latest Post

Bakit ang ganda mo? sa ganda mong yaan hindi na ako makakahanap ng  iba pa

pangako na aalagaan kita hanggang sa pag tanda at hindi ipag papalit kahit kanino man

Hindi na ako titingin o lilingon pa sa iba ikaw lang ang aking makikita sa bawat pag dilat

ng aking mga mata.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook