Balang araw

Latest Post

Kahit nahihirapan na ako, magtitiis ako kasi alam ko na balang araw magsasama din tayo.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook