Bawat Sandali

Latest Post

Bawat Sandali
“Sa bawat sandaling ikaw ay nakikita ng muli, ang aking dibdib ay nahahati ng unti-unti”

Leave a Reply

Follow Us on Facebook