BOLAHIN

Latest Post

Nanaisin ba kaya ng kababaihan na bola-bolahin na lamang ng kalalakihan?
O sa kanilang pangbobola naroon ang tunay na saya at pagka makatotoo nila.
Sa ganoong paraan nararamdaman nila’y naihahayag
Sa pambobolang taglay sa huli iyan rin ay mabubunyag.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook