“bulaklak”

Latest Post

“Ang pag-ibig ay parang bulaklak, kailangan alagaan at paminsan-minsan ay bigyan ng tamang pansin.”

Leave a Reply

Follow Us on Facebook