“Dilim”

Latest Post

Huwag kang matakot mag-isa, dahil kahit sa dilim, may liwanag na naghihintay para sa’yo.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook