GANAP

Latest Post

Ganap ka nga bang masaya sa mga bagay na idinaraan mo sa pambobola
O wala ka ng ibang dahilan pa at magawa kaya naririto ka
Mas kapakipakinabang sa mata ng kababaihan kung tunay at ganap ka
Walang halong kung ano man sapagkat nagpaka totoo ka

Leave a Reply

Follow Us on Facebook