HANGAD

Latest Post

Hangad ko ang nais at tunay Ngunit waring pinagkaitan naman Pinili ka ng walang pag-aalinlangan Ngunit lahat ay nasayang, sapagkat nilaro mo lang naman.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook