“Hindi Sapat” (Not Enough)

Latest Post

“Hindi Sapat” (Not Enough)

“Minsan kasi kahit gawin natin lahat hindi tayo magiging sapat, hindi dahil sa kulang yung ginawa natin, kundi dahil iba ang hanap ng taong gusto natin.”

Leave a Reply

Follow Us on Facebook