I will love you until the end

Latest Post

“Iibigin kita hanggang sa wakas, mahal ko. Sa gitna ng unos at sa kalangitan sa itaas, sa kaloob-looban ng aking puso, may nagliliyab na liwanag. Matibay at totoo, tulad ng ilaw na gabay. Sa bawat galaw ng malaking sayaw ng buhay, mananatili ang ating pag-ibig, isang walang-hanggang romansa. Sa mga sandaling ligaya o sa mga oras ng pangungulila, hahawakan kita nang malapit, ipinapakita ang aking pagmamahal. 

Mula sa unang liwanag ng umaga hanggang sa malambing na ilaw ng buwan, Ang ating pag-ibig ay magbubukad, magpapatuloy sa paglago. Sa bawat panahon, sa bawat taon na lumilipas, ang pagmamahal ko para sa iyo ay mananatiling matatag at malinaw. Iibigin kita sa pamamagitan ng halakhak at mga luhang dumadapo. Sa mga mataas at mababang bahagi, nakatayo nang matibay. Sa bawat hininga na aking tinitiis, bawat tibok ng aking puso, ipinapangako kong iibigin kita, hindi lalayo. 

Maaaring dumating ang panahon, maaaring magbago ang panahon ngunit mananatili ang aming pag-ibig at hindi magbabago. Dahil sa iyong yakap, natagpuan ko ang aking lugod at kapayapaan. Isang pag-ibig na lumalampas, isang pag-ibig na hindi naglalaho. Kaya hawakan ang aking kamay, maglakad tayo hanggang sa wakas. Hayaan nating maging isang simponiya ang ating pag-ibig na hindi magluluwag. Itatangi kita, gagalangin kita, aking kasama, aking kaibigan. Sa isang pag-ibig na walang hanggan, ito’y hindi magwawakas. Iibigin kita hanggang sa ang huling kabanata ay mabuod dahil ikaw ang aking panghabang panahon, ang aking pag-ibig hanggang sa wakas.”

Leave a Reply

Follow Us on Facebook