Inggit at Panlalait

Latest Post

Inggit at Panlalait

Inggit at Panlalait

Ang inggit ay may dalawang epekto una ay masama at ikalawa ay mabuti. Maaring ang pagkainggit ang maging sanhi ng iyong pagasenso sapagkat ginamit mo ang inggit as inspiration kung saan pinagsumikapan mong gawin ang lahat ng iyong kakayahan upang maabot ang tagumpay na iyong inaasam.

Sa isang banda ang masamang epekto, kung saan magdudulot ng kapahamakan. Dahil minsan ang inggit ang magging ugat ng away, gulo o patayan. Bigyan natin ng halimbawa upang mas malinaw, minsan dahil sa inggit nagagawa ng tao magnakaw, pumatay in other word manglamang ng kapuwa natin.

Nawa ay magsilbing insperasyon sa inyo ang maiksing mensahing aking naitala. Salamat at inaasahan ko ang patuloy niyong pagsubaybay sa blogs na ito. Para sa mas malawak na inpormasyon ilike ang aming FB page MRBOLERO.COM

5 Comments

Leave a Reply

Follow Us on Facebook