Kislap ng Pag-ibig

Latest Post

“Sa araw na ito, ang aking pag-ibig ay bumabalot sa iyo tulad ng sinag ng araw na sumisiklab sa kalangitan. Ikaw ang liwanag na nagbibigay-sigla sa aking puso.”

(On this day, my love surrounds you like the radiance of the sun blazing in the sky. You are the light that invigorates my heart.)

Leave a Reply

Follow Us on Facebook