“Mahal”

Latest Post

Lalong gumaganda ang umaga Pag nasisilayan at natatnglawan ko ang iyong muka aking mahal

lalo kang gumaganda pag  nakakatitigan kita, muka moy parang anghel sa lupa na bumaba

para mahulog ang isang ginoo na katulad ko

Leave a Reply

Follow Us on Facebook