MAMBOLA

Latest Post

Hindi pa ba sapat ang maging totoo ka kaysa mambola
Hindi tamang gawi ang mga ‘yan kung susukatin at susuriin
Kalooban at sarili ang iyong kalaban kung ipagpapatuloy mo ang mga ‘yan
Sa bandang huli wala ng magtitiwala sa’yo bagkus ang tingin sa’yo manloloko.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook