PERMANENTE

Latest Post

Walang permanente sa mundo.
kaya inaasahan ko sa paglipas
ng panahon apelyido mo na ang gamit ko.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook