“Sa panaginip lang mahahalkan sinta”

Latest Post

Doon ay kaya kung lipunin lahat ng bitwin doon ay kaya kung igapos ihip ng hangin

doon ay kaya kung iapag bawal buhos ng ulan, sa panaginip lang kita

mahahalkan twina.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook