Thank you for being my constant source of strength and inspiration. Mahal kita

Latest Post

“Ang layo ay maaaring maghiwalay sa atin nang pisikal, ngunit hindi nito kailanman kayang bawasan ang pagmamahal na nag-uugma sa atin. Bawat milya sa pagitan natin ay isang patunay sa lakas ng ating koneksyon. Sa katahimikan ng gabi at sa liwanag ng araw, ikaw ay laging nasa aking mga iniisip. Ang ating pag-ibig ay naglalampas sa hangganan ng espasyo at natatamasa ko ang kahimbingan sa katunayan na, bagamat magkalayo, ang ating mga puso’y nagtutugma. Bawat araw ay pakiramdam ko ay isang hakbang na malapit sa sandali na magkakasama tayo ulit. Hanggang sa oras na iyon, hayaan nating maging tulay ang ating pagmamahalan na mag-uugma sa atin, ang init na magbibigay kaginhawaan sa atin at ang liwanag na mag-aakay sa atin sa mga hamon ng isang relasyong magkalayo. Miss na miss kita at araw-araw, hinihintay ko ang oras na ang layo ay magiging isang simpleng alaala na lamang. Salamat sa pagiging laging pinagmumulan ko ng lakas at inspirasyon. Mahal kita.”

Leave a Reply

Follow Us on Facebook