“Wag kana sanang umalis dikona makakayanan pa”

Latest Post

Mahal kung alam molang kung gaano ako kasaya nang makilala kita

walang batid na ligaya ang hatid at iyong dala, hindi kona nga alam kung paano at saan

at kung bakit wlang katapusang ligaya ang hatid mo.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook