KATOTOHANAN

Latest Post

Masarap mabuhay sa mundong ibabaw na puro katotohan
Wala kang nilolokong tao, bagkus sabay ka lang sa daloy at galaw ng taong nakapalibot sa’yo
Bolero ngang totoo ngunit pasasaan ito at patungo
Mabuhay ng patas, bolerong taglay sa katawan ay iwaksing madalas.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook