PAMBOBOLA

Latest Post

Sa pambobola mong iyan ikaw kaya ay mapagkakatiwalaan
Mga tao pa kayang nakapaligid sa’yo sasang-ayon sa mga inilalabas ng bibig mo
Matutong maging totoo sa lahat ng aspeto ng buhay mo
Nang sa gayon pagkatiwalaan ka pa at bandang huli marami ka pang makasama.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook