“Mahal kita ng higit sa buhay ko”

Latest Post

Wala nang ibang hihilingin kundi mapabuti ka sayong kalagayan dahil alam mo na alam ko na iniingatan kita

ng higit sa buhay ko

Leave a Reply

Follow Us on Facebook