NAPAKADAMI

Latest Post

Napakadami ng dahilan kung kalungkutang ito’y maaaring iwasan Ngunit hindi nga pala p’wede Sapagkat lahat ng tao dadaan sa gantong klase Klase ng kalungkutan na akala mo ‘di mo na p’wede solusyonan Maaari kang makaranas ng gan’tong bagay Sapagkat kapalit naman nito’y walang hanggang kasiyahan

Leave a Reply

Follow Us on Facebook