PAGKATAO

Latest Post

Sa ganitong paraang pambobola doon ka lang pala nagiging masaya Nailalabas ang nararamdaman na hindi inaakala ng sinoman Maaaring lahat ay totoo ngunit walang alam na paraan at ibang dahilan kung paano Itinatago ang sarili, nagkukunwari at nagkukubli sapagkat gusto mong takpan ang buo mong pagkatao.

Leave a Reply

Follow Us on Facebook